Tanımlar
Yayıncı: Çevrimiçi kamu iletişim hizmetlerini yayınlayan gerçek veya tüzel kişi.
Site: Yayıncı tarafından sunulan tüm siteler, İnternet sayfaları ve çevrimiçi hizmetler.
Kullanıcı: Siteyi ve hizmetleri kullanan kişi.


1- Toplanan verilerin niteliği
Sitelerin kullanımının bir parçası olarak Yayıncı, Kullanıcılarıyla ilgili aşağıdaki kategorilerdeki verileri toplayabilir: Medeni durum, kimlik, kimlik verileri vb.


2- Kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesi
Üçüncü şahıslarla iletişim yok
Verileriniz üçüncü şahıslarla herhangi bir iletişime tabi değildir. Ancak bunların bir kanun, yönetmelik uyarınca veya yetkili düzenleyici veya adli makamın kararıyla açıklanabileceği konusunda tarafınıza bilgi verilir.


3- Birleşme/devralma halinde kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesine ilişkin ön bilgilendirme
Birleşme / satın alma öncesinde ve sonrasında ön bilgi ve vazgeçme olanağı
Bir birleşme, satın alma veya başka herhangi bir varlık devrinde yer almamız durumunda, kişisel verilerinizin gizliliğini garanti etmeyi ve aktarılmadan önce veya yeni gizlilik kurallarına tabi olarak sizi bilgilendirmeyi taahhüt ederiz.


4- Veri toplama
Kişisel olmayan verilerle birleştirme
Toplu bilgileri (tüm Kullanıcılarımızla veya bireysel bir Kullanıcının artık tanımlanamayacağı veya bahsedilemeyeceği şekilde birleştirdiğimiz belirli kullanıcı grupları veya kategorileriyle ilgili bilgiler) ve sektör için kişisel olmayan bilgileri yayınlayabilir, ifşa edebilir ve kullanabiliriz. ve pazar analizi, demografik profil oluşturma, tanıtım ve reklam amaçları ve diğer ticari amaçlar.
Kullanıcının sosyal hesaplarında bulunan kişisel verilerle birleştirme
Çapraz posta göndermek için hesabınızı başka bir hizmetin hesabına bağlarsanız, söz konusu hizmet profil bilgilerinizi, bağlantı bilgilerinizi ve ayrıca ifşa edilmesine izin verdiğiniz diğer bilgileri bize iletebilir. Kullanıcıda mevcut olan diğer tüm Kullanıcılarımız, gruplarımız, hesaplarımız ve kişisel verilerimiz ile ilgili bilgileri toplayabiliriz.


5- Kimlik verilerinin toplanması
Ücretsiz danışmanlık
Siteye danışılması kayıt veya önceden kimlik tespiti gerektirmez. Kendinizle ilgili herhangi bir kişisel veriyi (soyadınız, adınız, adresiniz vb.) iletmeden gerçekleştirilebilir. Siteye basit bir şekilde göz atmak için herhangi bir kişisel veri kaydetmiyoruz.


6- Kimlik verilerinin toplanması
Kullanıcı kimliğinin yalnızca hizmetlere erişim için kullanılması
Elektronik tanımlayıcılarınızı yalnızca sözleşmenin yürütülmesi için ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında kullanırız.


7- Terminal verilerinin toplanması
Hizmetin sağlanması amacıyla profil oluşturma verilerinin ve teknik verilerin toplanması
Cihazınızın teknik verilerinin bir kısmı Site tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler özellikle IP adresinizi, İnternet servis sağlayıcınızı, donanım yapılandırmanızı, yazılım yapılandırmanızı, tarayıcı türünüzü ve dilinizi vb. içerir. Bu verilerin toplanması hizmetlerin sağlanması için gereklidir.
Reklam, ticari ve istatistiksel amaçlarla teknik verilerin toplanması
Cihazınızın teknik verileri Site tarafından reklam, ticari ve istatistiksel amaçlarla otomatik olarak toplanır ve kaydedilir. Bu bilgiler Sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmemize ve sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olur. Teknik verilere eklenmiş olabilecek hiçbir kişisel veriyi (soyadı, adı, adresi vb.) toplamıyor veya saklamıyoruz. Toplanan veriler üçüncü şahıslara yeniden satılabilir.


8- Çerezler
Çerezlerin raf ömrü
CNIL’in tavsiyeleri uyarınca, çerezlerin maksimum saklama süresi, Kullanıcının bu çerezlerin kullanımına ilişkin onayının geçerlilik süresi gibi, Kullanıcı terminaline ilk kez yatırılmalarından itibaren maksimum 13 aydır. Çerezlerin ömrü her ziyarette uzatılmaz. Bu nedenle Kullanıcının onayının bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir.
Çerezlerin amacı
Çerezler, erişim sıklığına ilişkin bilgilerin işlenmesi, sayfaların kişiselleştirilmesi, gerçekleştirilen işlemler ve danışılan bilgiler başta olmak üzere, özellikle Kullanıcıya sağlanan hizmetlerin optimize edilmesi amacıyla istatistiksel amaçlarla kullanılabilir. Yayıncının terminalinize çerez yerleştirebileceği konusunda bilgilendirilirsiniz. Çerez, sonraki ziyaretleriniz sırasında okuyabileceğimiz, hizmette gezinmeye ilişkin bilgileri (başvurduğunuz sayfalar, danışma tarihi ve saati vb.) kaydeder.
Kullanıcının çerezleri reddetme hakkı, devre dışı bırakılması hizmetin işleyişinin bozulmasına neden olur
Yayıncının çerez kullanabileceği konusunda bilgilendirildiğinizi ve bunu yapmasına izin verdiğinizi kabul edersiniz. Cihazınızda çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız çoğu tarayıcı, ayar seçenekleri aracılığıyla çerezleri devre dışı bırakmanıza izin verir. Ancak bazı hizmetlerin artık düzgün çalışmayabileceği konusunda bilgilendirildiniz.
Hizmetin çalışmasını sağlamak için çerezlerin kişisel verilerle olası ilişkilendirilmesi
Yayıncı, çerezlerin kullanımı yoluyla tarama bilgilerini toplayabilir.


9 – Teknik verilerin korunması
Teknik verilerin saklanma süresi
Teknik veriler, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklanır.


10- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Anonim Hale Getirilmesi
Sözleşmeye dayalı ilişki süresince verilerin saklanması
6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Veri İşleme, Dosyalar ve Özgürlükler Kanunu’nun 6-5° maddesi uyarınca, işleme konusu kişisel veriler, Kanun’da tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan sürelerin ötesinde saklanmamaktadır. sözleşmenin imzalanması veya sözleşmeye dayalı ilişkinin önceden tanımlanmış süresi.
Anonimleştirilmiş verilerin sözleşme ilişkisinin ötesinde / hesabın silinmesinden sonra korunması
Kişisel verileri, bu Gizlilik Politikalarında açıklanan amaçlara ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklıyoruz. Bu sürenin ötesinde, bunlar anonimleştirilecek ve yalnızca istatistiksel amaçlarla saklanacak ve hiçbir şekilde istismara yol açmayacak.
Hesap silindikten sonra verilerin silinmesi
Belirlenen veya empoze edilen amaçlara ulaşmak için gerekli saklama veya arşivleme süresine ulaşıldığında, verilerin etkili bir şekilde silinmesini sağlamak amacıyla veri temizleme araçları uygulamaya konur. Veri işleme, dosyalar ve özgürlüklere ilişkin 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı yasa uyarınca, istediğiniz zaman ‘Editör’ ile iletişime geçerek kullanabileceğiniz verilerinizi silme hakkına da sahipsiniz.
3 yıllık işlem yapılmaması durumunda verilerin silinmesi
Güvenlik nedeniyle, üç yıl boyunca Sitede kimlik doğrulaması yapmadıysanız, en kısa sürede sizi bağlanmaya davet eden bir e-posta alacaksınız, aksi takdirde verileriniz veri tabanlarımızdan silinecektir.


11- Hesap silme
Talep üzerine hesap silme
Kullanıcı, Editöre basit bir talepte bulunarak VEYA varsa Hesap ayarlarında bulunan Hesap silme menüsü aracılığıyla Hesabını istediği zaman silme olanağına sahiptir.
Gizlilik Politikasının ihlali durumunda hesabın silinmesi
Gizlilik Politikasının veya referans olarak buraya dahil edilen herhangi bir belgenin bir veya daha fazla hükmünün ihlal edilmesi durumunda Yayıncı, önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak hizmetleri kullanımınızı ve bunlara erişiminizi sonlandırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar. hesabınız ve tüm Siteler.


12- Yayıncı tarafından tespit edilen bir güvenlik ihlali durumundaki göstergeler
Hakkınızdaki kişisel verilere kazara, yetkisiz veya yasa dışı erişim, ifşa etme, değiştirme, kayıp ve hatta imha risklerine uygun bir güvenlik düzeyini garanti etmek için tüm uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamayı taahhüt ediyoruz. Sunucularımızda veya hizmet sağlayıcılarımızın sunucularında saklanan sizinle ilgili kişisel verilere yasa dışı erişimden veya yukarıda belirtilen risklerin gerçekleşmesine neden olacak yetkisiz erişimden haberdar olmamız durumunda, şunları taahhüt ederiz:
Olayı en kısa sürede size bildirmek;
Olayın nedenlerini inceleyip sizi bilgilendirecek;
Söz konusu olaydan kaynaklanabilecek olumsuz etki ve zararların azaltılması için makul ölçülerde gerekli tedbirleri almak.
Sorumluluğun Sınırlandırılması
Bir güvenlik ihlali durumunda bildirime ilişkin yukarıdaki maddede tanımlanan taahhütler, hiçbir durumda, söz konusu olayın meydana gelmesinde herhangi bir kusurun veya sorumluluğun tanınmasıyla benzeştirilemez.


13- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
Avrupa Birliği dışına transfer yok
Yayıncı, Kullanıcılarının kişisel verilerini Avrupa Birliği dışına aktarmamayı taahhüt eder. https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde


14- Gizlilik politikasının değiştirilmesi
Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapılması durumunda, ilgili kişilerin önceden bilgisi olmaksızın gizlilik düzeyini önemli ölçüde düşürmemeyi taahhüt ederiz.Gizlilik Politikasında önemli bir değişiklik olması durumunda sizi bilgilendirmeyi ve düzeyi düşürmemeyi taahhüt ederiz. verilerinizin gizliliğini büyük ölçüde size haber vermeden ve onayınızı almadan


15- Uygulanacak kanun ve temyiz şartları
Tahkim şartı
Bu Gizlilik Politikasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın, özellikle de yorumlanması veya uygulanmasının, karşılıklı anlaşmayla seçilen tahkim platformunun kurallarına tabi olacak ve bağlı kalacağınız bir tahkim prosedürüne tabi olacağını açıkça kabul ediyorsunuz. rezervasyon olmadan.


16- Veri taşınabilirliği
Veri taşınabilirliği
Yayıncı, basit bir talep üzerine sizinle ilgili tüm verilerin size iade edilmesi olasılığını sunmayı taahhüt eder. Böylece Kullanıcının verileri üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olması garanti edilir ve bu verileri yeniden kullanma olasılığı korunur. Bu veriler açık ve kolayca yeniden kullanılabilir bir formatta sağlanmalıdır.